MiXscience Asia

           MiXscience Asia là công ty con trực thuộc Mixscience France, một nhánh của tập đoàn Avril.

Tại Tập đoàn Avril, chúng tôi đang làm việc vì Trái đất, bảo vệ tài nguyên của nó và tất cả các hình thái của đời sống, thông qua một dự án tập thể và bao gồm cho sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương. Do đó, tại MiXscience, sức khỏe, an toàn và bền vững là mối quan tâm hàng đầu. Chúng tôi đã phát triển một loạt các giải pháp cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bao gồm các dịch vụ và sản phẩm được công thức hóa để đáp ứng nhu cầu của từng người chăn nuôi. Nhờ vào sự am hiểu của hơn 100 năm kinh nghiệm và hiện diện trên 50 quốc gia, hơn 10 triệu tấn thức ăn đã được sản xuất dưới công nghệ của Mixscience.

Là một thị trường thực sự năng động, Việt Nam và toàn châu Á hiện là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. Bằng cách này, MiXscience Asia đang phát triển nhanh chóng để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của công ty.