Chính sách bảo mật

Người Mua Hàng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website mixscienceasia.com như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Mua Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Mua Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website mixscienceasia.com sử dụng thông tin của Người Mua Hàng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Người Mua Hàng;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Mua Hàng và MIXSCIENCE ASIA
      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Mua Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Người Mua Hàng;
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Mua Hàng;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Mua Hàng tại MIXSCIENCE ASIA;
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Mua Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG

Người Mua Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website www.cooperl.vn
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Mua Hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Mixscience Asia
      • Địa chỉ: số 91-93 đường số 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
      • Điện thoại: (028) 3535 0445
      • Email: tien.nguyen@mixscience.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI MUA HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Mua Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website mixscienceasia.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Người Mua Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MIXSCIENCE ASIA sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Mua Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Mua Hàng:
      i) Qua email: tien.nguyen@mixscience.vn
      ii) Qua điện thoại: (028) 3535 0445

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG

Thông tin cá nhân của Người Mua Hàng trên Website mixscienceasia.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website mixscienceasia.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Mua Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Mua Hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Mua Hàng khi không có sự đồng ý của Người Mua Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Mua Hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Mua Hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Mua Hàng.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Mua Hàng gửi email khiếu nại đến email tien.nguyen@mixscience.vn hoặc gọi điện thoại tới số (028) 3535 0445 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.